bus auto fiets
Naar boven
Blijf op
de hoogte
Menu
Blijf op
de hoogte

Vragen en antwoorden

Heb je een vraag over het project Landgoed in den Houte? Kijk hieronder of jouw vraag al eerder gesteld en beantwoord is. Staat je vraag er niet tussen? Stel die dan gerust via het formulier op www.landgoedindenhoute.nl/contact.

Veelgestelde vragen Landgoed in den Houte

Algemeen
Wie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling?
Novaform Vastgoedontwikkelaars West en Trebbe Wonen ontwikkelen Landgoed in den Houte.

Kan ik mij al inschrijven?
Via onze website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Via deze weg houden wij je op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en de start verkoop. Het is dus nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning(type). Zodra dat wel kan, melden we dat in de nieuwsbrief.
 

Planning
Wanneer vindt de informatiebijeenkomst plaats?
In het derde kwartaal van 2019 maken we de datum van de informatiebijeenkomst bekend. Tijdens deze informatiebijeenkomst kun je kennis maken met de locatie en zal de op dat moment beschikbare informatie getoond worden. Tevens kun je hier terecht voor vragen met betrekking tot Landgoed in den Houte. Meer informatie over de datum en tijd wordt bekend gemaakt via de website en de nieuwsbrief. 

Wanneer start de bouw?
Dit hangt af van de bezwaren die op dit moment door omwonenden tegen het omgevingsplan zijn gemaakt. Binnenkort verwachten we hier meer over te kunnen zeggen. 

Wanneer worden de woningen opgeleverd?
De woningen worden in verschillende fases gebouwd en opgeleverd. Het is nog niet bekend wanneer de woningen worden opgeleverd. Binnenkort kunnen we hierover een indicatie geven. 

Woningen
Hoeveel woningen komen er?
Er komen ca. 700 woningen die variëren in woningtypen en grootte. De woningen gaan in een aantal fases in verkoop. Elke fase zal een gedifferentieerd aanbod woningen hebben.

Welke woningtypen komen er?
Er komen appartementen, rijwoningen, herenhuizen, drie- en twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Dertig procent van de woningen wordt sociale woningbouw (huur en koop). Daarnaast is een deel van de woningen/kavels voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap bestemd. Ook is een deel van de nieuwbouw bestemd als zorgwoning voor GGZ Rivierduinen. Zij zijn de vroegere eigenaar van het gebied.

Komen er ook starters woningen?
Als onderdeel van de sociale woningbouw zullen in het plan ook betaalbare koopwoningen komen. Ook wel sociale koopwoningen genoemd. Dit zijn woningen met een maximale koopsom van € 200.000,- v.o.n. Zodat wonen op Landgoed in den Houte ook bereikbaar blijft voor de lagere inkomensgroepen. 

Is er mogelijkheid voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)?
Ja, een deel van de woningen/kavels wordt voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap verkocht.

Wat worden de verkoopprijzen?
De woningen worden ontwikkeld in zowel de sociale als middeldure en dure koopsector. De uiteindelijke verkoopprijs verschilt per woningtype en is afhankelijk van de grootte van de woning en de ligging. Voor de sociale koopsector geldt een prijsindicatie van maximaal € 200.000,- v.o.n. Voor de middeldure en dure koopsector is nog geen prijsindicatie bekend.

Zodra de prijzen bekend zijn, vermelden wij deze op onze website onder Woningaanbod. Indien je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvang je hierover automatisch bericht.

Hoe groot worden de woningen?
De woningontwerpen zijn nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn, vermelden wij dit op onze website. Indien je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvang je hierover automatisch bericht. 

Wat wordt de architectuur?
De stijl van de woningen is divers, maar sluit mooi op elkaar aan. De woningen aan de centrale groene as sluiten aan op de architectuur van het oude Bavoterrein. Aan de Engelse tuin wordt ‘Fin de siècle’, geïnspireerd op de bollencultuur en de historische gebouwen op het Bavoterrein. ‘Fin de siècle’ wil zeggen ‘eind van de eeuw’ en is een stijlperiode aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Denk hierbij aan rijke en stijlvolle detaillering, ritmiek, raamopeningen, verticale geleding, spekbanden, baksteenarchitectuur in natuurlijke tinten en vrij rijzige, steile kappen met grote overstekken.

Procedure en verkoopinformatie
Wanneer start de verkoop van Landgoed in den Houte?
De woningen gaan gefaseerd in verkoop. Naar verwachting gaat de eerste fase in het 3e of 4e kwartaal van 2019 in verkoop. 

Wat is de status van het omgevingsplan?
Het omgevingsplan is inmiddels vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Ondertussen werken we verder aan de uitwerking van de woningen. Via de nieuwsbrief, website en Facebook blijven we jullie op de hoogte houden. Meer info over de procedure kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Moeten er nog vergunningen worden aangevraagd?
Na het vaststellen van het omgevingsplan kan de omgevingsvergunning van de eerste fase ingediend worden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking hiervan.

Hoe kom ik aan de verkoopinformatie?
De verkoopstukken zoals de brochure, de verkooptekeningen, de technische omschrijving, de (indicatieve) verkoopprijzen, de verkoopprocedure (toewijzing/loting) zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Indien er meer informatie beschikbaar is en wanneer de verkoop start, informeren wij hierover door middel van de nieuwsbrief. Uit deze nieuwsbrief blijkt wat je moet doen of welke vervolgstappen er komen.

Hoeveel en welke woningen gaan als eerst in verkoop?
Fase 1 bestaat vooralsnog uit:

-          Fase 1A

Huurwoningen:

  • 40 zorgappartementen

-          Fase 1B
Koopwoningen:

  • 77 rijwoningen en herenhuizen in diverse typen en groottes. Prijsklasse vanaf sociale koop tot en met dure koop.

Huurwoningen:

  • 35 sociale huurwoningen

Hoe verloopt de verkoopprocedure?
Zodra er meer bekend is over de verkoopprocedure, vermelden wij dit op onze website en in de nieuwsbrief. Uit de nieuwsbrief blijkt te zijner tijd welke stappen je moet ondernemen, indien je belangstelling hebt voor het kopen van één van de woningen.

Bij hoeveel procent wordt de eerste fase ook daadwerkelijk gerealiseerd?
Indien 70 procent verkocht is, zal de eerste fase worden gerealiseerd.

Huurwoningen
Komen er ook huurwoningen?
Ja, er komen ook huurwoningen. In de eerste fase worden circa 35 huurwoningen gerealiseerd. 

Waar kan ik me inschrijven voor een huurwoning?
De huurwoningen in dit plan worden verkocht aan een belegger of corporatie. Deze partij vormt straks het aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking betreffende de verhuur van de woningen. Op dit moment is de afnemer van de huurwoningen nog niet bekend. Zodra hierover meer informatie bekend is, vermelden wij dit op onze website en in de nieuwsbrief.